Algemene Voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

U kunt de Metaalunievoorwaarden downloaden: 

Metaalunie-voorwaarden.pdf

Kunnen wij u helpen?
BelEduard
 0318 576 916

Informatie aanvragen

Waarmee kunnen we u helpen?